Sut i Leihau Gwastraff Pecynnu Yn Eich Bywyd Dyddiol

- Jun 29, 2017-

Sut i Leihau Gwastraff Pecynnu yn Eich Bywyd Dyddiol

Er ei bod yn hanfodol bod cwmnïau gwneud eu rhan i leihau gwastraff deunydd pacio, gall Folks bob dydd helpu drwy roi rhai o'r rhain pethau syml i mewn i ymarfer:

Dechrau gyda ailgylchu.

Mae'r cam hwn yn dim-brainer. Gwydr, alwminiwm, papur, ac mae'r rhan fwyaf plastig y gellir eu hailgylchu . Cymerwch yr amser i wneud eich rhan-a pheidiwch ag anghofio i gael eich ffrindiau a'ch coworkers rhan hefyd.

Dewis wedi'u hailgylchu, eu hailgylchu , a / neu ddeunydd pacio bioddiraddadwy.

Pan fyddwch yn prynu, yn edrych am y mathau hyn o gynnyrch. Gallai hyn fod yn prynu menyn pysgnau mewn jariau gwydr y gellir eu hailddefnyddio fel cwpanau neu fasau, gan ddewis deunydd pacio wedi'u gwneud o wastraff ôl-ddefnyddwyr, neu brynu cynnyrch mewn deunydd pacio y gellir ei gompostio.