botel win a gwydr Ateb pecynnu potel

- Jun 09, 2017-

  Fel yr ydym i gyd yn gwybod, poteli gwydr a chynnyrch bregus eraill yn dueddol o gael eu difrodi wrth eu cludo. Ffordd pecynnu gonfensiynol yw defnyddio mwydion, papur newydd, polystyren i ddiogelu nwyddau mewn Trosglwyddo. Os nad ydych yn llenwi'r bwlch rhwng nwyddau a phecyn yn dda, bydd yn hawdd cael niwed o ganlyniad i sioc neu guro.

Drwy fabwysiadu chwyddadwy awyr bag pecynnu, rydym yn dylunio y bag yn ôl maint eich cynhyrchion '. Ar ôl chwyddo'r bag, bydd eich ptroducts cael eu hamgylchynu gan siambrau awyr. Nid oes unrhyw fwlch rhwng y nwyddau a'r bag. Mae'r nwyddau yn aros dynn yn y bag ac ni fydd yn newid oherwydd y sgil neu'r ysgwyd. Bydd y siambr aer rhoi clustog awyr i eich nwyddau. Gall siambr aer sengl dwyn pwysau 100kg. Bydd y un ffordd falf awyr yn sicrhau ei ddiogelu os yw un siambr aer yn cael ei twll.

Bag pecynnu aer Theganau yw eich dewis gorau i bacio poteli gwydr. Os oes gennych ddiddordeb, rhowch gynnig INTPKG Awyr Pecynnu Bag.