Beth yw proses ddylunio'r pecynnu bagiau awyr?

- May 18, 2020-

Beth yw proses ddylunio'r pecynnu bagiau awyr?

Ar gyfer bag pecynnu aer chwyddadwy, mae angen i chi ddilyn y broses gywir wrth desigio, felly beth yw proses ddylunio'r bag colofn aer?

1. Rhaid i chi gael pwysau, siâp, maint, deunydd, natur y rhannau bregus, amlder naturiol, a phwrpas defnyddio'r deunydd pacio bagiau aer hwn.

2. Cadarnhewch a oes gan y cynnyrch ategolion cysylltiedig.

airbag-packaging

3. Cadarnhewch y grymoedd allanol, dulliau cludo, amodau hinsoddol ac amodau amgylcheddol, amodau storio ac amser storio'r pecynnau sydd mewn cylchrediad.

4. Yn ôl nodweddion y cynnyrch, dewiswch y deunydd sy'n cwrdd â'r gofynion tra ei fod yn economaidd, a chadarnhewch ffordd a maint y glustog.

5. Rhowch gyfrif am ddeunyddiau pecynnu a chostau prosesu, a gwerthuswch a yw'r dyluniad yn economaidd ac yn rhesymol.

6. Cynnal prawf pecynnu i wirio a yw perfformiad clustog a gwrthsafol y pecynnu yn cwrdd â'r gofynion dylunio.