Deunydd a ddefnyddir ar gyfer pecynnu diogelu

- Dec 11, 2017-

Mae dewis cywir o ddeunydd pacio yn bennaf yn dibynnu ar y math o gynnyrch sy'n cael ei becynnu ac amodau amgylcheddol y dylid diogelu cynnyrch ohono. Defnyddir gwahanol fathau o ddeunyddiau i gynhyrchu pecynnau diogelu megis papur a bwrdd papur, plastig, plastigau ewyn, metel a gwydr. Mae hyn yn cynnwys ystod eang o fathau penodol o gynhyrchion, gan gynnwys clustogau aer, byrddau ymyl, lapiau swigen, blociau cornel, lapiau rhychog, pecynnu mowldio, llenwi'n rhydd, a llenwadau gwag.

Mae atebion pecynnu amddiffynnol yn defnyddio plastig a phapur fel deunydd crai weithiau i greu atebiad arferol. Mae'n bwysig gwerthuso atebion pacio ar gyfer cynnyrch a chynhyrchu penodol oherwydd bod gwahanol ddewisiadau amgen ar gael. Mae angen ystyried y ffactorau hyn yn ystod y prosesau gwneud penderfyniadau megis costau cysylltiedig, amcanion perfformiad a phroffil amgylcheddol y cynnyrch.

Defnyddir ein bagiau pecynnu aer gwych ein cynnyrch yn dda fel amddiffyniad yn ystod cludiant nwyddau. Croeso i holi am fwy.